Od 1.1.2015 končí REGISTRACE nových členů, z důvodu ukončení činnosti této organizace

 

O čem to tady bylo - a jak to dopadlo:
 

Tyto stránky byly určeny všem, koho zajímá především školní lyžování, problematika výuky,  využití lyží snowblade a novinky v této oblasti. Z časových a organizačních důvodů - a z důvodů náročné administrace s příchodem nových předpisů - končíme svoji činnost a přecházíme výlučně na soukromé aktivity.

Naše Motto

" Největší moudrost spočívá v jednoduchosti "

.. již staří Mayové to věděli ...

 


Stránky sdružení SAC
- Snowblade Academy o.s.
-

končí s příchodem nových předpisů v r. 2014/15 svoji činnost .....

 

Naším hlavním cílem byla především podpora školního lyžování, tvorba a aplikace výukových programů, distribuce pomocných výukových  materiálů a podpora - pomoc při školící činnosti.

Zaměření  naší organizace bylo především ve směru komplexního využití lyží snowblade a shorties, jakožto dokonalého výukového a motivačního prostředku, především v oblasti školního lyžování.

 

Tento model krátkých a vysoce univerzálních lyží si pořizuje čím dál tím více Základních a Středních škol, ale jejich využití je dost často problematické - a především omezené. I proto jsme s pomocí dalších organizací natočili doposud ojedinělý motivačně-výukový film určený školnímu lyžování, distribuovaný do všech organizací, které pracují NEKOMERČNĚ s dětmi a mládeží, na DVD, jehož vznik byl jedním z hlavních bodů naší dosavadní činnosti - více info pod odkazy v levém menu

*    *     *    *    *

Na našem portálu se ještě chvilku můžete dozvědět mnoho základních informací, jak s tímto vybavením pracovat, jak vybírat vhodný model pro školní lyžování.

Naše činnost byla podporována především prodejci výrobci tohoto vybavení podle stanov a předpisů této organizace. Stránky však nesloužily jako komerční podpora a inzertní server pro komerční prodejce - pouze organizace nebo jednotlivci, kteří pravidelně přispívají na naši činnost podle stanovených předpisů, mohou zveřejňovat své články, zadávat odkazy na své produkty a účastnit se on-line poradenství.

 

 

Tento web byl spuštěn v listopadu 2008 / činnost ukončena k 1.1.2015


...k nešnímu dni  bylo registrováno 443 podporovatelů sdružení - Projektu TPK


seznam všech zveřejněných článků
 

 

I když velké množství "lyžařských specialistů" má velké výhrady na používání lyží snowblade k výuce, stále platí:

NEVADÍ, ŽE NEUMÍŠ LYŽOVAT -

HLAVNĚ LYŽUJ !

 

HISTORIE A SOUČASNOST PROJEKTU TPK / info o vývoji z r. 2015:

V oblasti  lyžování  se v poslední době objevilo  několik nových atraktivních lyžařských disciplin, jejichž masový rozvoj mezi mládeží je podporován i výstavbou Snowparků – volně  přístupných areálů pro zkoušení a trenink atraktivních disciplin. Freestyle, Slopestyle, BigAir - často a rúzně skloňované názvy nových lyžařských stylů a disciplin mezi naší mládeží.

V oblasti bezpečnosti a úrazovosti je však v posledních letech také zaznamenách znatelný nárůst. Výstavba veřejně přístupných, nikým neorganizovaných, nehlídaných a často neudržovaných a amatérských  snowparků - a dostatek vybavení pro  všechny discipliny - dnes  podporují masový nárůst obliby akrobatických disciplin mezi  mládeží, a možnost zapojení širších  vrstev veřejnosti do trénování  a zkoušení  nových atraktivních forem lyžování. To však sebou nese i  zároveň riziko vyšší  úrazovosti, protože  mládež podceňuje dodržování bezpečnostních opatření ve snowparcích  a často  zkouší i napoprvé bez jakékoliv přípravy i poměrně náročné prvky, bez základní pohybové přípravy a osvojení potřebných návyků.

 

Proto náš tým zahájil v roce 2008 práce na vytvoření speciálního výukového a motivačního programu pro školní lyžařské kurzy, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, a především zatraktivnění a zjednodušení školních lyžařských výcviků.

 

CÍLE PROJEKTU TPK / Triky na lyžích pro každého:

ČÁST 1.) - zvýšení atraktivity a efektivity výuky základního lyžování při školních lyžařských kurzech (výuka začátečníka upraveným programem = Přímá výuka lyžování - do zvládnutí paralelního oblouku max 2 hod skupina -  program upraven jako výchozí bod pro VŠECHNY základní používané lyžařské styly – kombinovaná výuka smykových oblouků, jízdy na hranách,  zábava – zjednodušení a podobnost s výukou snowboardingu, využití lyží snowblade). Rychlý přechod a zapojení do závodního lyžování.

ČÁST 2.) - vybudování chybějícího spojovacího mezičlánku mezi klasickým lyžováním a základy pro New-Style (jednoduchá průprava pro Snowparky, zábava a motivace při školních kurzech s pomocí lehce ovladatelných lyžích snowblade).
Hlavní cíl -  motivace. Využití lyží snowblade – zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v nových sportovních aktivitách

 

Zároveň je projekt zaměřen  na  zpřístupnění  vhodného,  univerzálního a  cenově dostupného lyžařského vybavení - lyže snowblade - školám a veřejnosti, které  umožňuje  většímu počtu mládeže se seznámit s lyžařským sportem a jednoduše a  bezpečně  si osvojit potřebné návyky - cíl byl docílen ve spolupráci s výrobci a dodavateli těchto výrobků - firmou SPORTEN.

 

Po osmi letech činnosti v tomto odvětví jsme proškolili stovky žáků na lyžařských kurzech základních škol, stejné množství dětí se stalo spoluúčastníky na testování nového výukového modelu lyžování - Přímé výuky lyžování, původně určené pro školní lyžařské kurzy.

Několika školícími akcemi prošel i vzorek učitelů základních a středních škol.

Učitelé ze základních a středních škol však nebyli všichni schopni se zapojit do kvalifikované a cíleně zaměřené výuky lyžování. Až na několik málo škol, které dodnes používají tuto metodiku s velkým úspěchem především díky poloprofesionálním učitelům lyžování, kteří také vedou lyžařské výcviky na školách, nebyli ostatní učitelé schopni zavést nové výukové postupy na své kurzy, a většina zůstala u jednoduššího řešení - na školní lyžařské kurzy nejezdí začátečníci.

Velká část učitelů byla také zrazována od používání této metodiky jejich "poradci" - učiteli lyžování z řad bývalých závodníků a vedoucími komerčních lyžařských škol a půjčoven - není nad to si udržet za každou cenu svá¨é zákazníky. Co na tom, že nic neumím - i tak ze sebe mohu dělat profesionála, a držet se zuby nehty něčeho, co není funkční v určité oblasti - ale co mne tak naučili - A TAK SE TO DĚLÁ. A proto - zůstaneme u původních postupů filmy hoďte do koše. kyby to bylo funkční, NĚCO bych o tom přece musel vědět... ale nevím nic, a umím pluh....

A tak stále existuje skvělé řešení - na lyžařské kurzy jezdí stále méně a méně začátečníků = abychom nemuseli nikoho náročně učit....

Je to pohodlnější, jednodušší - a ve výsledku i bezpečnější. Ve výuce neexistuje spolehlivý a univerzální výukový model, který by byl vhodný pro krátké výukové kurzy (týdenní) základních škol. Především proto školní lyžařské kurzy zkomírají, upadávají a hroutí se.

Řešení ale existuje - opravdu TUDY VEDE CESTA -  Přímá výuka lyžování - WEX-DIRECT METHOD. Snažili jsme se tuto metodu předat školnímu lyžování, natočili jsme v historii lyžování ojedinělý výukový film - ale oficiální místa, zodpovědná za výukové modely na ministerstvu školství, vše smetla ze stolu. Přes sliby o podporu všichni zalezli pod stůl, na prezentaci filmu při Interski ČR 2009 povstali a tleskali především staří metodici - a vedení sportovní katedry při UK v Praze zalezlo pod stoly, klopilo zraky, slibovalo - vytáčelo se / zapomělo. 

Nápad a inicializace nepřišla z jejich řad, objevilo se něco, co nikdo z nich neuměl, neznal a především - NEPŘIŠEL NA TO ON SÁM.

Proto je to k ničemu..... ONI TO VE SVÝCH KNIHÁCH nenašli - a co toho už napsali !!!

Podobný projekt ale slavil své úspěch v sousedním SRN - zhatil jej pouze špatně nasměrovaný tok podpůrných vládních a soukromých finančních prostředků a nedostatečná organizace...

Abychom se po všech zkušenostech vyhnuli těmto problémům, přešli jsme z původního záměru = předat výukový model neziskovým sférám = školnímu lyžování - na sféru ziskovou.

Vybudováním distribuční sítě, vyškolením odborníků ve výuce lyžování a výrobou speciálního vybavení s jeho cílenou distribucí na místa, kde je možné je použít a využít i pro školní lyžování, přecházíme z nekomerční oblasti do oblasti komerční.

Jedině tak jsme schopni dále pokračovat v zahájeném projektu.

Jedině tak jsme schopni vše SAMI odfinancovat, a dokonce můžeme i pracovat se ZISKEM.

Založení neziskové organizace a "darování" výsledků naší práce sociální oblasti byla v této společnosti zásadní chyba. Přinesla nám ale obrovskou spoustu zkušeností a nových znalostí, na který nyní budujeme.

Do několika let budeme schopni nabídnout školnímu lyžování stejné výsledky - ale jinou cestou. Cestou přes veřejné lyžařské školy, přes speciálně vycvičené instruktory, kterým přineseme práci - a i možnosti vyšších zisků. Pro školní lyžování pak jsme již dnes schopni přinést novou motivaci, nové vybavení, nové možnosti ve výuce - a pomoc učitelům, kteří mají v současné výuce lyžování většinou absolutní GULÁŠ. To se bohužel odráží na naší mladší generaci - nechutí ke sportování, odmítáním účastí na lyžařských kurzech, karastrofální fyzickou kondicí.

Přechodem do komerční oblasti ale utrpěla jedna část našeho projektu -

ČÁST 2.) - vybudování chybějícího spojovacího mezičlánku mezi klasickým lyžováním a základy pro New-Style (jednoduchá průprava pro Snowparky, zábava a motivace při školních kurzech s pomocí lehce ovladatelných lyžích snowblade).
Hlavní cíl -  motivace. Využití lyží snowblade – zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v nových sportovních aktivitách
...

Díky nepochopení těch nejdůležitějších pracovníků na odpovědných místech se nám tak dále mrzačí - a bude mrzačit - část naší mládeže. Ti, kteří nepochopí důležitost bezpečnostních zásad při skákání ve veřejných snowparcích, kteří nepochopí důležitost přípravy na takto náročné discipliny a kteří jsou ponecháni na pospas vlastním EGU.... ti, kterým chybí základní informace, které mohly být povinné předávány právě v rámci školních lyžařských kurzů....

Část II našeho projektu je totiž pro komerční lyžování nezajímavá - neekonomická - a kontraproduktivní. Na snowparky se přece přitahují lyžaři - se snowparkem se chlubíme - snowparky mít musíme. Takže přece nebudeme mládeži bránit je využívat podle libosti. A tak nebráníme....

 


Pro informaci o úspěšnosti Projektu TPK - Základní škola Komenského Nýrsko používá díky kvalifikované učitelce lyžování výukový model WEX-DM od roku 2010. Za poslední roky se zvedla účast na školních lyžařských kurzech více než dvojnásobně. Při používání klasické výuky bez motivačního filmu nebyla škola schopná škola naplnit na 100% ani jeden lyžařský kurz - na kurzy jezdilo žalostně málo dětí.

Do tří let po zavedení nové výuky a po každoroční prezentaci výukového filmu dětem i rodičům musí škola pořádat každoročně dva výjezdy - dva lyžařské kurzy. Zájem o kurzy se ztrojnásobil, účastníci kurzů sami agitují nové děti - je to jednoduché, zábavné, skvělé....

TOHLE hodilo Ministerstvo školství v čele s UK Praha - katedrou tělesná výchovy a sportu - do koše. Budiž sláva našim kapacitám!


 

Proto jsme se v poslední době cíleně zaměřili na vybudování obchodní sítě - sítě dealerů a vyškolených učitelů lyžování, kteří mohou pomoci i školnímu lyžování.

Jak?

Dozvíte se na našich seminářích.....

Zkušenosti s výukou v praxi....

publikováno 15.01.2013

Jak to probíhalo na našem kurzu - zkoušíme snowblade. Několik zkušeností a postřehů pro každého, kdo nad tímto nápadem jen trochu - a zatím jenom - uvažoval....

ZKUŠENOSTI S VÝUKOU NA LYŽÍCH SNOWBLADE

M.Chaloupka - ZŠ Ledeč nad Sázavou

 

Pro první zkušenosti s touto výukou jsem si prostudoval výukové DVD Snowblade pro školy. Následoval instruktorský kurz, seznámení s možnostmi výuky na školních lyžařských kurzech - a o moje první zkušenosti se s vámi rád podělím ...

Lyže snowblade jsme si zapůjčili "na dálku" přes SAC, první zkušební zápůjčka 10. párů na týden lyžařského kurzu nás stála pouze poštovné.

       Metodicky jsem chtěl postupovat podle návodu na DVD, ale okolnosti mě donutily postup trochu modifikovat, možná jsem někde udělal i chybu. I tak bych vám kurz v kostce popsal.


Neděle odpoledne rozřazení:
Dostal jsem 3. družstvo - 18 dětí z 51 celkem. Po  opakovaném sjezdu a úpravě počtů a přeskupení družstev mi zbylo 14 dětí - 7 na lyžích nestálo nikdy a tedy ani nejelo rozřazování, zbytek co oblouček to pád.


Pondělí:
Lyže dorazily až večer, takže celý první den probíhal na lyžích dětí. Lyže od přiměřených až po cca 30 let staré Atomiky 180cm dlouhé - rovné. Všeobecná průprava (včetně obouvání lyžáků) nošení a pod. Výstup bokem do svahu, obraty odvratem, jízda šikmo svahem, pád pro zastavení, zvednutí se, zastavení výjezdem proti kopci, zastavení přívratem pouze pokus, protože ty malý holky nebyly schopný lyže silově ovládnout. Odpoledne na vlek - a dvě jízdy (cca 2 x 450m) na sjezdovce pilování co jsme jezdili ráno. (v obratech odvratem mi každou chvíli někdo spadne, protože si přišlapávají patky a nedaří se jim se udržet hůlkama. Jeden silnější chlapec má problémy sám vstávat - musím mu pomáhat, jedna slečna odmítá obraty přívratem, protože se buď zkácí a nebo nacouvá do křoví, tak si lehne a lyže otočí nad hlavou)


Úterý:
Těm co to šlo, tak jsem nechal jejich lyže (2 holky) ostatní na kraťasy. Hned na vlek a na kopec -  děti vyjely bez jediného pádu. Jedna jízda dolu - jako v pondělí - traverz svahem s obraty na krajích sjezdovky. Co jsme včera jeli hodinu, to dnes zvládnuto napoprvé za 20 minut - zrychlily se obraty, větší jistota při paralelním vedení lyží a zastavení proti kopci. Přibrždění a zastavení přívratem okamžitě zvádnuto. Další jízda ze sjezdovky už nácvik oblouku. Minimálně polovina dětí na první pokus bez pádu. Další procvičování oblouku vedlo k rychlému zlepšování, získávání stability (využití i dopomoci ruky na vnitřní koleno a zatlačení proti svahu, ale jen v několika obloucích). Mohl jsem si dovolit je posílat s minimálními rozestupy za sebou, tak že si i hodně zalyžovaly a nepostávaly jen na svahu. Pro zpestření jsem jim vymýšlel různé přejezdy teréních nerovností a za nimi hned oblouk a pod. Končili jsme tím, že sjezdovku jedeme s jedním zastavením v odstupech za sebou - já se pohybuju mezi dětma a opravuju nedostatky. Závěrečná jízda - celoskupinový had - bez pádu. (Obraty už bez problémů všichni, silnější klučina padá minimálně a když spadne tak se sám bez dopomoci zvedá, slečna seká obraty odvratem jako by nikdy nedělala nic jinýho)


Středa:
Dopoledne - volný půlden - s malým výletem do sousední vsi.
Odpoledne zase procvičování oblouků, jízda bez hůlek a pod.


Čtvrtek:
Dopoledne pokus o vrácení se na vlastní lyže. Píšu pokus, protože to dopadlo neslavně. Družstvo se výrazně zhoršilo a ti co mají nevhodné vybavení (délka a tvar lyží) jsou si sami sobě nebezpeční, protože se řítí z kopce, nejsou schopni dostat lyže do oblouku a padají po hlavě dolů, lyže létají vzduchem. Takže jsem nevydržel, třem jsem přímo nařídil, ža si vezmou zpátky krátký a zbytek dobrovolně. Pět si nechalo svoje lyže (ty ale taky zhruba odpovídaly jejich síle a schopnostem) a sedm jezdilo na krátkých. Závěrečná hodinka individuální ježdění.


Pátek:
Dopoledne byl slalom - pro nás veleúspěšný.
Odpoledne byla sjezdovka uplně volná, bylo na ní skutečne 51 žáků naší školy a instruktoři - tak měly samostatné ježdění jako první a druhé družstvo.

Překvapení:
1) Kluk, který měl problémy s předozadní rovnováhou na dlouhých lyžích (kácel se na znak a nebo i po hlavě dopředu) na krátkých asi za dvě tři jízdy přestal definitivně padat.
2) Druhé a největší - většina dětí začala okamžitě jezdit více či méně dokonalé řezané oblouky. Občas si někdo přismýknul, když potřeboval rychleji zatočit, ale jinak pokud měly místo a prostor, tak za nima byly pouze ,,vyříznuté koleje,,  Vysvěluji si to takhle: první den jsme jen přejížděli svah bez oblouků a postupovali si v řadě na místo startu bokem ke svahu a tak děti postupně dostávaly čím dál tím větší jistotu a pocit hrany (když získávaly zkušenost, že na ploše ujíždějí bokem ze svahu)  a pak ji rovnou zařadily i do oblouku.  Další faktor tam určitě bude i to, že jseme jezdili na prudším kopci než je ten na vašem videu. Pak jsem to vaše video znova včera skouknul a zjistil jsem, že jsem je všechny natlačil do nižšího a širšího postoje (tak na šíři kyčlí)  než mají děti na videu a asi i proto byla jejich jízda i v oblouku rychlejší. Podařilo se mi jim i zklidnit ruce, nemáchaly s nimi kolem sebe a nepřetáčely se do oblouku trupem.  Když jsem to viděl, tak jsem si řekl, že jsem se asi málo věnoval bočnímu smýkání a driftování, ale ty děti s tím neměly problém, protože při dojezdu k vleku a tam při tom posunování se ve skupinkách se klouzaly bokem jak potřebovaly. Jen to odmítaly používat na sjezdovce.

Moje relativní prohra:
Ne všechny děti jsem dostal na vlastní lyže. Dvě holčiny měly svoje od začátku, pět se na ně adaptovalo a chtěly na svých zůstat, protože neměly po dvou třech jízdách žádný problém a  zbývajících sedm dojezdilo na kraťasech. Pro tři z těch sedmi dětí  to byla otázka zachování zdraví. (např. kluk 180cm - 180cm lyže Atomic cca 30 let staré, téměř bez hran, uplně rovné) a ty zbývající čtyři jsme neměl to srdce z kraťasů sundat, protože se za dva dny naučily hezky jezdit, už si to užívaly a bavilo je to a pak by se další dva dny válely znova ve sněhu, nemohly jezdit s ostatníma, poslední den závod (jistě by nebyl moc úspěšný) a odjížděly by s tím, že zahlídly možnosti lyžování, ale pak se to pokazilo. Tak jsem to prostě s nima dojezdil takhle a pokud budou jezdit dál, tak už si budou umět říct jak mají vypadat lyže pro ně vhodné.


Jinak když kolegové viděli, jak druhý den lyžování jezdí všichni nahoru vlekem, dolu po sjezdovce a pak hada na jeden zátah, nikdo se neválí, na nikoho se nemusí extra čekat, tak nešetřili obdivem, protože tradičně se na vlek trojka dostala až tak třetí den a bodovka s deseti jízdama jim pak stačila i na dva dny.

Děti od druhého dne ,,nešlo,,  stáhnout ze sjezdovky dřív, než se skutečně zastavily vleky a to ještě brblaly že už je konec. Ve všech se probudil zájem o lyžování a u některých by se to dalo snad nazvat i vášeň.  Poslední postřeh - ty děti si od tý doby co měly kraťasy nebyly sobě ani okolí nebezpečný. I nenadálé situace jako ležící kolega v jejich cestě, terénní nerovnost a pod. dokázaly klidně a správně vyřešit. Dokázaly se pak i koukat kolem sebe a hlídat si i prostor nad sebou, když vyjížděly z oblouku.

Tak a teď omluva za to, že jsem se rozepsal, jsem toho ještě nějak plnej.

Děkuji i za pomoc při zprostředkování tohoto zážitku.

Chaloupka M.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Co dodat ?

Přečte si MOŽNÁ tento článek i někdo z fakulty tělesné výchovy UK ? Někdo z těch, kteří odsuzují tohle využití lyží snowblade ve výuce lyžování ? 

Co takhle je začít vnímat právě jako MOTIVAČNÍ prostředek pro další generace ?!?

 

Předseda SAC - autor výukového modelu a filmu Snowblade pro školy
V.Vopalecký

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Aktualita

ČERNOCH č.6
Opět přímo hrozivá a nebezpečná reklama na stránkách distributora lyží RAX - (pozn. - z důvodu zneužívání originální značky RAX je nyní distributor přejmenoval na STAKI) - "Doporučujeme pro školní lyžařské kurzy" - už hrozí prokurátorem !!!

Kalendář akcí

« 09 / 2022 »
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Nejbližší akceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz