Od 1.1.2015 končí REGISTRACE nových členů, z důvodu ukončení činnosti této organizace

 

O čem to tady bylo - a jak to dopadlo:
 

Tyto stránky byly určeny všem, koho zajímá především školní lyžování, problematika výuky,  využití lyží snowblade a novinky v této oblasti. Z časových a organizačních důvodů - a z důvodů náročné administrace s příchodem nových předpisů - končíme svoji činnost a přecházíme výlučně na soukromé aktivity.

Naše Motto

" Největší moudrost spočívá v jednoduchosti "

.. již staří Mayové to věděli ...

 


Stránky sdružení SAC
- Snowblade Academy o.s.
-

končí s příchodem nových předpisů v r. 2014/15 svoji činnost .....

 

Naším hlavním cílem byla především podpora školního lyžování, tvorba a aplikace výukových programů, distribuce pomocných výukových  materiálů a podpora - pomoc při školící činnosti.

Zaměření  naší organizace bylo především ve směru komplexního využití lyží snowblade a shorties, jakožto dokonalého výukového a motivačního prostředku, především v oblasti školního lyžování.

 

Tento model krátkých a vysoce univerzálních lyží si pořizuje čím dál tím více Základních a Středních škol, ale jejich využití je dost často problematické - a především omezené. I proto jsme s pomocí dalších organizací natočili doposud ojedinělý motivačně-výukový film určený školnímu lyžování, distribuovaný do všech organizací, které pracují NEKOMERČNĚ s dětmi a mládeží, na DVD, jehož vznik byl jedním z hlavních bodů naší dosavadní činnosti - více info pod odkazy v levém menu

*    *     *    *    *

Na našem portálu se ještě chvilku můžete dozvědět mnoho základních informací, jak s tímto vybavením pracovat, jak vybírat vhodný model pro školní lyžování.

Naše činnost byla podporována především prodejci výrobci tohoto vybavení podle stanov a předpisů této organizace. Stránky však nesloužily jako komerční podpora a inzertní server pro komerční prodejce - pouze organizace nebo jednotlivci, kteří pravidelně přispívají na naši činnost podle stanovených předpisů, mohou zveřejňovat své články, zadávat odkazy na své produkty a účastnit se on-line poradenství.

 

 

Tento web byl spuštěn v listopadu 2008 / činnost ukončena k 1.1.2015


...k nešnímu dni  bylo registrováno 443 podporovatelů sdružení - Projektu TPK


seznam všech zveřejněných článků
 

 

I když velké množství "lyžařských specialistů" má velké výhrady na používání lyží snowblade k výuce, stále platí:

NEVADÍ, ŽE NEUMÍŠ LYŽOVAT -

HLAVNĚ LYŽUJ !

 

HISTORIE A SOUČASNOST PROJEKTU TPK / info o vývoji z r. 2015:

V oblasti  lyžování  se v poslední době objevilo  několik nových atraktivních lyžařských disciplin, jejichž masový rozvoj mezi mládeží je podporován i výstavbou Snowparků – volně  přístupných areálů pro zkoušení a trenink atraktivních disciplin. Freestyle, Slopestyle, BigAir - často a rúzně skloňované názvy nových lyžařských stylů a disciplin mezi naší mládeží.

V oblasti bezpečnosti a úrazovosti je však v posledních letech také zaznamenách znatelný nárůst. Výstavba veřejně přístupných, nikým neorganizovaných, nehlídaných a často neudržovaných a amatérských  snowparků - a dostatek vybavení pro  všechny discipliny - dnes  podporují masový nárůst obliby akrobatických disciplin mezi  mládeží, a možnost zapojení širších  vrstev veřejnosti do trénování  a zkoušení  nových atraktivních forem lyžování. To však sebou nese i  zároveň riziko vyšší  úrazovosti, protože  mládež podceňuje dodržování bezpečnostních opatření ve snowparcích  a často  zkouší i napoprvé bez jakékoliv přípravy i poměrně náročné prvky, bez základní pohybové přípravy a osvojení potřebných návyků.

 

Proto náš tým zahájil v roce 2008 práce na vytvoření speciálního výukového a motivačního programu pro školní lyžařské kurzy, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, a především zatraktivnění a zjednodušení školních lyžařských výcviků.

 

CÍLE PROJEKTU TPK / Triky na lyžích pro každého:

ČÁST 1.) - zvýšení atraktivity a efektivity výuky základního lyžování při školních lyžařských kurzech (výuka začátečníka upraveným programem = Přímá výuka lyžování - do zvládnutí paralelního oblouku max 2 hod skupina -  program upraven jako výchozí bod pro VŠECHNY základní používané lyžařské styly – kombinovaná výuka smykových oblouků, jízdy na hranách,  zábava – zjednodušení a podobnost s výukou snowboardingu, využití lyží snowblade). Rychlý přechod a zapojení do závodního lyžování.

ČÁST 2.) - vybudování chybějícího spojovacího mezičlánku mezi klasickým lyžováním a základy pro New-Style (jednoduchá průprava pro Snowparky, zábava a motivace při školních kurzech s pomocí lehce ovladatelných lyžích snowblade).
Hlavní cíl -  motivace. Využití lyží snowblade – zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v nových sportovních aktivitách

 

Zároveň je projekt zaměřen  na  zpřístupnění  vhodného,  univerzálního a  cenově dostupného lyžařského vybavení - lyže snowblade - školám a veřejnosti, které  umožňuje  většímu počtu mládeže se seznámit s lyžařským sportem a jednoduše a  bezpečně  si osvojit potřebné návyky - cíl byl docílen ve spolupráci s výrobci a dodavateli těchto výrobků - firmou SPORTEN.

 

Po osmi letech činnosti v tomto odvětví jsme proškolili stovky žáků na lyžařských kurzech základních škol, stejné množství dětí se stalo spoluúčastníky na testování nového výukového modelu lyžování - Přímé výuky lyžování, původně určené pro školní lyžařské kurzy.

Několika školícími akcemi prošel i vzorek učitelů základních a středních škol.

Učitelé ze základních a středních škol však nebyli všichni schopni se zapojit do kvalifikované a cíleně zaměřené výuky lyžování. Až na několik málo škol, které dodnes používají tuto metodiku s velkým úspěchem především díky poloprofesionálním učitelům lyžování, kteří také vedou lyžařské výcviky na školách, nebyli ostatní učitelé schopni zavést nové výukové postupy na své kurzy, a většina zůstala u jednoduššího řešení - na školní lyžařské kurzy nejezdí začátečníci.

Velká část učitelů byla také zrazována od používání této metodiky jejich "poradci" - učiteli lyžování z řad bývalých závodníků a vedoucími komerčních lyžařských škol a půjčoven - není nad to si udržet za každou cenu svá¨é zákazníky. Co na tom, že nic neumím - i tak ze sebe mohu dělat profesionála, a držet se zuby nehty něčeho, co není funkční v určité oblasti - ale co mne tak naučili - A TAK SE TO DĚLÁ. A proto - zůstaneme u původních postupů filmy hoďte do koše. kyby to bylo funkční, NĚCO bych o tom přece musel vědět... ale nevím nic, a umím pluh....

A tak stále existuje skvělé řešení - na lyžařské kurzy jezdí stále méně a méně začátečníků = abychom nemuseli nikoho náročně učit....

Je to pohodlnější, jednodušší - a ve výsledku i bezpečnější. Ve výuce neexistuje spolehlivý a univerzální výukový model, který by byl vhodný pro krátké výukové kurzy (týdenní) základních škol. Především proto školní lyžařské kurzy zkomírají, upadávají a hroutí se.

Řešení ale existuje - opravdu TUDY VEDE CESTA -  Přímá výuka lyžování - WEX-DIRECT METHOD. Snažili jsme se tuto metodu předat školnímu lyžování, natočili jsme v historii lyžování ojedinělý výukový film - ale oficiální místa, zodpovědná za výukové modely na ministerstvu školství, vše smetla ze stolu. Přes sliby o podporu všichni zalezli pod stůl, na prezentaci filmu při Interski ČR 2009 povstali a tleskali především staří metodici - a vedení sportovní katedry při UK v Praze zalezlo pod stoly, klopilo zraky, slibovalo - vytáčelo se / zapomělo. 

Nápad a inicializace nepřišla z jejich řad, objevilo se něco, co nikdo z nich neuměl, neznal a především - NEPŘIŠEL NA TO ON SÁM.

Proto je to k ničemu..... ONI TO VE SVÝCH KNIHÁCH nenašli - a co toho už napsali !!!

Podobný projekt ale slavil své úspěch v sousedním SRN - zhatil jej pouze špatně nasměrovaný tok podpůrných vládních a soukromých finančních prostředků a nedostatečná organizace...

Abychom se po všech zkušenostech vyhnuli těmto problémům, přešli jsme z původního záměru = předat výukový model neziskovým sférám = školnímu lyžování - na sféru ziskovou.

Vybudováním distribuční sítě, vyškolením odborníků ve výuce lyžování a výrobou speciálního vybavení s jeho cílenou distribucí na místa, kde je možné je použít a využít i pro školní lyžování, přecházíme z nekomerční oblasti do oblasti komerční.

Jedině tak jsme schopni dále pokračovat v zahájeném projektu.

Jedině tak jsme schopni vše SAMI odfinancovat, a dokonce můžeme i pracovat se ZISKEM.

Založení neziskové organizace a "darování" výsledků naší práce sociální oblasti byla v této společnosti zásadní chyba. Přinesla nám ale obrovskou spoustu zkušeností a nových znalostí, na který nyní budujeme.

Do několika let budeme schopni nabídnout školnímu lyžování stejné výsledky - ale jinou cestou. Cestou přes veřejné lyžařské školy, přes speciálně vycvičené instruktory, kterým přineseme práci - a i možnosti vyšších zisků. Pro školní lyžování pak jsme již dnes schopni přinést novou motivaci, nové vybavení, nové možnosti ve výuce - a pomoc učitelům, kteří mají v současné výuce lyžování většinou absolutní GULÁŠ. To se bohužel odráží na naší mladší generaci - nechutí ke sportování, odmítáním účastí na lyžařských kurzech, karastrofální fyzickou kondicí.

Přechodem do komerční oblasti ale utrpěla jedna část našeho projektu -

ČÁST 2.) - vybudování chybějícího spojovacího mezičlánku mezi klasickým lyžováním a základy pro New-Style (jednoduchá průprava pro Snowparky, zábava a motivace při školních kurzech s pomocí lehce ovladatelných lyžích snowblade).
Hlavní cíl -  motivace. Využití lyží snowblade – zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v nových sportovních aktivitách
...

Díky nepochopení těch nejdůležitějších pracovníků na odpovědných místech se nám tak dále mrzačí - a bude mrzačit - část naší mládeže. Ti, kteří nepochopí důležitost bezpečnostních zásad při skákání ve veřejných snowparcích, kteří nepochopí důležitost přípravy na takto náročné discipliny a kteří jsou ponecháni na pospas vlastním EGU.... ti, kterým chybí základní informace, které mohly být povinné předávány právě v rámci školních lyžařských kurzů....

Část II našeho projektu je totiž pro komerční lyžování nezajímavá - neekonomická - a kontraproduktivní. Na snowparky se přece přitahují lyžaři - se snowparkem se chlubíme - snowparky mít musíme. Takže přece nebudeme mládeži bránit je využívat podle libosti. A tak nebráníme....

 


Pro informaci o úspěšnosti Projektu TPK - Základní škola Komenského Nýrsko používá díky kvalifikované učitelce lyžování výukový model WEX-DM od roku 2010. Za poslední roky se zvedla účast na školních lyžařských kurzech více než dvojnásobně. Při používání klasické výuky bez motivačního filmu nebyla škola schopná škola naplnit na 100% ani jeden lyžařský kurz - na kurzy jezdilo žalostně málo dětí.

Do tří let po zavedení nové výuky a po každoroční prezentaci výukového filmu dětem i rodičům musí škola pořádat každoročně dva výjezdy - dva lyžařské kurzy. Zájem o kurzy se ztrojnásobil, účastníci kurzů sami agitují nové děti - je to jednoduché, zábavné, skvělé....

TOHLE hodilo Ministerstvo školství v čele s UK Praha - katedrou tělesná výchovy a sportu - do koše. Budiž sláva našim kapacitám!


 

Proto jsme se v poslední době cíleně zaměřili na vybudování obchodní sítě - sítě dealerů a vyškolených učitelů lyžování, kteří mohou pomoci i školnímu lyžování.

Jak?

Dozvíte se na našich seminářích.....

Kalendář akcí

« 04 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Nejbližší akce
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery